България е туристическа дестинация с печат за безопасност и хигиена