Извлечение от протокол за проведен конкурс за длъжността директор на дирекция „Програмиране и управление на проекти“ при Министерството на туризма – 1 щатна бройка