Архив: Кариери

09 ноември 2018

МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

за длъжността „юрисконсулт” в отдел „Анализи, прогнози и туристически информационни системи“, Главна дирекция „Туристическа политика”

15 август 2018

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ“  НА ОТДЕЛ „КОНТРОЛ НА КОНЦЕСИОННАТА ДЕЙНОСТ“, ДШРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА МОРСКИТЕ ПЛАЖОВЕ“ НА 13.08.2018г.

 

06 август 2018

Допуснати и недопуснати кандидати за конкурс за длъжността „началник на отдел“ на отдел „Контрол на концесионната дейност“, дирекция „Управление на морските плажове“:

 

06 август 2018

Допуснати и недопуснати кандидати за конкурс за длъжността „началник на отдел“ на отдел „Контрол на концесионната дейност“, дирекция „Управление на морските плажове“:

 

20 юли 2018

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители,

22 юни 2018

Резултати от проведения подбор с кандидатстващите за мобилност в държавната администрация по чл.

08 юни 2018

МОБИЛНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ПО ЧЛ. 81Б   ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ

 

14 май 2018

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

Страници