Списък на допуснати и недопуснати кандидати до конкурс за длъжността главен експерт в отдел „Маркетингови проучвания, анализи и дигитална реклама“, дирекция „Маркетинг и реклама” при Министерството на туризма – 1 щатна бройка