Обявление за провеждане на конкурс за длъжността директор на дирекция „Управление на финансовите и човешки ресурси" при Министерството на туризма – 1 щатна бройка