Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014 – 2020 г.“

Уеб сайтове:

Лица за контакт по Програмата:

Публикувана е първа покана за набиране на проектни предложения по Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020”

02 февруари 2017

Първата покана за набиране на проектни предложения по Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“ стартира на 31 януари 2017 г. с краен срок

Информационен семинар по Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейския инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014 -2020“

11 октомври 2016

На 8 ноември 2016 г. в град Бургас, Управляващият орган (Министерство на регионалното развитие и публичната администрация на Румъния) заедно с Националния орган (Министерството на регионалното развитие и благоустройството) организ

Subscribe to Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014 – 2020 г.“