Връзка с инспектората

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Ако разполагате с информация за нередности и/или корупционни прояви на служител/служители на Министерството на туризма, може да я подадете чрез публикуваната електронна форма на Комисията за превенция и противодействие на корупцията към Министерски съвет http://anticorruption.government.bg или:

 • на телефона на Инспектората на Министерството на туризма 02 90 46 853 от понеделник до петък, от 9.00 ч. до 17.30 ч.;
 • на електронна поща: antiсorruрtion@tourism.government.bg;
 • чрез деловодството на министерството, на адрес: гр. София, ул. „Съборна“ № 1;
 • чрез пощенска кутия, поставена на входа на министерството, на адрес: гр. София, ул. „Съборна“ № 1.

При подаване на сигнали от Ваша страна се предоставят следните данни:

 • три имена;
 • адрес за кореспонденция;
 • телефон за контакт;
 • данни за институциите, които вече сте информирали;
 • адрес на електронната Ви поща.

Желателно е да изпращате доказателства за откритите нарушения. Това ще повиши възможността за по - ефективни действия при проверка на подадените от Вас сигнали.

ВАЖНО!

Информираме Ви, че считано от 04 май 2023 година е в сила Законът за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения /ЗЗЛПСПОИН/.

Като задължен публичен субект по смисъла на чл.12, ал.1, т.1 от ЗЗЛПСПОИН, Министерство на туризма е създало канал за вътрешно подаване на сигнали:

 • Телефон: +35929046853;
 • GSM: +359882478941;
 • Електронна поща: signal@tourism.government.bg;
 • Пощенската кутия на входа на административната сграда на адрес: София 1000, ул. "Съборна" № 1;
 • Както и в лична среща с отговорните по прилагането на ЗЗЛПСПОИН лица;
 • Деловодството на Министерството на туризма – на адрес: София 1000, ул. "Съборна" № 1 и Национален туристически информационен център – на адрес: София 1000, пл. "Света Неделя" №1.
Subscribe to Връзка с инспектората