Връзка с инспектората

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Ако разполагате с информация за нередности и/или корупционни прояви на служител/служители на Министерството на туризма, може да я подадете чрез публикуваната електронна форма на Комисията за превенция и противодействие на корупцията към Министерски съвет http://anticorruption.government.bg или:

  • на телефона на Инспектората на Министерството на туризма 02 90 46 815 от понеделник до петък, от 9.00 ч. до 17.30 ч.;
  • на електронна поща: antiсorruрtion@tourism.government.bg;
  • чрез деловодството на министерството, на адрес: гр. София, ул. „Съборна“ № 1;
  • чрез пощенска кутия, поставена на входа на министерството, на адрес: гр. София, ул. „Съборна“ № 1.

При подаване на сигнали от Ваша страна се предоставят следните данни:

  • три имена;
  • адрес за кореспонденция;
  • телефон за контакт;
  • данни за институциите, които вече сте информирали;
  • адрес на електронната Ви поща.

Желателно е да изпращате доказателства за откритите нарушения. Това ще повиши възможността за по - ефективни действия при проверка на подадените от Вас сигнали.

ВАЖНО!

Уведомяваме Ви, че съгласно разпоредбата на чл. 111, ал.4 от Административно процесуалния кодекс не се образува проверка „по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

Сигнали, подадени повторно по въпрос, по който вече има решение не се възлагат за разглеждане, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и обстоятелства.

В двумесечен срок, от регистрирането на сигнала се взима решение, за което се уведомява подателя.

Списък на лицата, които не са подали декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/ в срок

Нормативни и други документи

17 януари 2018

 

Дейността на Инспектората се осъществява в съответствие със следните нормативни и административни актове:

Комисия по превенция и противодействие на корупцията

17 януари 2018

     

Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) е създадена с Решение № 61 на Министерски съвет от 02.02.2006 г.

Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ (архив)

Регистър на служители от администрацията на Министерството на туризма, подали декларации по чл.12 от ЗПУКИ

Subscribe to Връзка с инспектората