Обществено обсъждане на Проект на Наредба за правилна и безопасна техническа експлоатация и поддръжка на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни - самостоятелни или прилежащи към местата за настаняване.

09 май 2019

Обществено обсъждане на Проект на Наредба за правилна и безопасна техническа експлоатация и поддръжка на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни - самостоятелни или прилежащи към местата за настаняване.

 

Предложения и коментари може да изпращате до 23 май 2019 г., включително, на следния електронен адрес: edoc@tourism.government.bg

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon