Правилници

Устройствен правилник на Министерството на туризма

10 май 2022

С правилника се уреждат основните въпроси, свързани с функциите, организацията на работа и числеността на персонала на Министерството на туризма на неговите организационни структури и административни звена.

Subscribe to Правилници