Правилник за организацията на работа на Националния съвет по туризъм

С този правилник се урежда организацията на работа на Националния съвет по туризъм (НСТ).