Правилник за организацията на работата и дейността на Експертната комисия по регистрация на туроператори и туристически агенти

С този правилник се уреждат организацията на работа, състава и дейността на Експертната комисия по регистрация на туроператори и туристически агенти (ЕКРТТА).