Съобщение във връзка с открита процедура по възлагане на концесия за морски плаж "Къмпинг юг", община Царево, област Бургас

16 март 2021

Уведомявам Ви, че откритото заседание по провеждане на откритата процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Къмпинг юг“, община Царево, област Бургас, ще бъде проведено на 22.03.2021г. от 11:00 ч. в сградата на Министерството на туризма – гр. София, ул. „Съборна“ № 1. На заседанието се допускат да присъстват лицата с представителна власт на участниците, физически лица или техни нотариално упълномощени представители, на основание т. 17 от Условия и ред.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon