Архив на обществени обсъждания

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма

09 май 2016

Министерството на туризма публикува за обществено обсъждане Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма в частта касаеща функционирането на Единната система за електронна туристическа

Subscribe to Архив на обществени обсъждания