Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма

09 май 2016

Министерството на туризма публикува за обществено обсъждане Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма в частта касаеща функционирането на Единната система за електронна туристическа информация. 

Мотиви към Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма

Предложения може да изпращате до 23 май 2016 г. на следния електронен адрес:m.uzunova@tourism.government.bg

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon