Обществено обсъждане на Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, приета с постановление № 182 на Министерския съвет от 1996 г.

12 май 2020

Министерството на туризма публикува за обществено обсъждане Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, приета с постановление № 182 на Министерския съвет от 1996 г.

Предложения може да изпращате до 26 май 2020 г., включително, на следния електронен адрес: control@tourism.government.bg 

Проект на Постановление

Доклад

Частична предварителна оценка на въздействието по проекта на акт

Становище на Дирекция "Модернизация на администрацията"

СПРАВКА

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon