Плиска

На около 29 км от Шумен и само на 2 км от съвременния град Плиска се намират останките от първата българска столица. Плиска е столица на Първата българска държава в периода от 681 до 893 г. Националният историко-археологически резерват „Плиска” е обявен за археологически паметник на културата с национално значение с брой 46 на Държавен вестник от 1970 г. Мястото, на което е изградена столицата, не е било избрано случайно - разположено в равнина и заобиколено от склонове на съседните плата, прабългарите избрали това място поради благоприятните условия за скотовъдството. Освен това в района на Плиска се пресичали важни пътища.

В края на VІІ в. и началото на VІІІ в. започват първите строежи в Плиска. Те били от дървени сгради с кръгла или четириъгълна форма, някои от тях били жилищни постройки, а други служили за представителни нужди. Първоначалният дворцов комплекс на Плиска бил ограден с крепостна стена, а в полето около нея възникнали селищата на обикновеното население. Към края на VІІІ в. и в началото на ІХ в. дървените постройки били заменени с каменни. Счита се, че най-напред е била изградена голямата каменна сграда - Крумовият дворец. През 811 г. византийският император Никифор опожарил столицата.

Преустройството на дворцовия център било завършено през царуването на Омуртаг (814–831). Нова тронна зала била изградена на мястото на опожарения Крумов дворец, дворцовият център бил ограден с каменна стена, а жилищните и стопанските сгради - с висока тухлена стена. Приемането на християнството през 864 г. при княз Борис І (управлявал 852 – 889 г.) променя и столицата Плиска - езическите храмове са преустроени в християнски, строят се нови храмове, измежду които най-внушителна е Голямата базилика, от която могат да се видят останки и до днес. През 889 г. княз Борис се оттеглил в манастир, предавайки управлението на първородния си син Владимир (Расате). Той обаче опитал да възстанови старата езическа вяра и заради това бил хвърлен в тъмница и ослепен. През 893 г. било решено престола да заеме Симеон І (управлявал 893 – 927 г.), а столицата да бъде преместена от Плиска в Преслав.

След това Плиска губи административно-политическото си значение и се развива предимно като стопански център. Упадъкът на града започва след голямото нашествие на печенегите от 1048-1049 г.

Днес посетителите могат да видят Източната порта, която е била главният вход на крепостта. Сега това е и главният вход на резервата. На около 1,5 км от нея е Голямата базилика. Туристите могат да се разходят около Тронната палата - т.нар Омуртагов дворец, която е изпълнявала представителни функции на българските владетели през първата половина на ІХ в. В района са и останките от т.нар „Малък дворец”. Навсякъде личат зидовете от големи дялани блокове с декоративни фуги, бани, водопроводи и водохранилища.

На североизточния ъгъл на крепостта се намира музеят, в който са изложени находките, открити в района.

По проект „Възстановяване и социализация на НИАР Плиска“ по ОПРР 2007-2013г. е изградена пътна отсечка покрай северната крепостна стена. Изградени са нов паркинг и прилежащи към него мост и стълбище, превеждащи туристите над крепостната стена, към сградата на Музея. Модернизирана е ОВК инсталацията (отопление, вентилация и климатизация) на Музея. Преустроени са: съществуваща сграда в Зала за мултимедия и съществуващ навес в Информационен център и бюфет. Изградено е ново площадно пространство пред входа на Музея, с което визуално е обединена територията на съвременните сгради, обслужващи посетителите. Монтирани са нови перголи с различно предназначение. Възстановени са съществуващи настилки – съвременни и средновековни. Добавени са нови елементи на вертикалната планировка, които облагородяват средата и приобщават нови площи към местата, достъпни за туристите.

Монтирани са изцяло нови информационни табели и декоративни стени с логото на НИАР „Плиска”. Монтирани са съоръжения, привеждащи средата в съответствие с Наредба №4 за достъпна среда.

Достъпност за посещение:

Платено, целогодишно, екскурзоводи, достъп за хора с увреждания

Транспортна достъпност и връзки:

Шосеен път

Туристическа инфраструктура:

Хотел и заведения за хранене и развлечения в гр. Плиска, магазин за сувенири и рекламни материали.

Има изграден ТИЦ към ОП за туризъм „Мадарски конник” – Шумен.