Национален историко-археологически резерват „Мадара“

Националният историко-археологически резерват “Мадара” е симбиоза на богата история, разнообразни археологически паметници, красива природа и уникален скален релеф - Мадарски конник. Границите му са определени с  Постановление на МС 161/05.08.1958 г.

Най-красивото място в Североизточна България е заселено от човека през каменно-медната епоха. Животът започва в пещерите около пълноводен извор.

Артефактите - надгробни могили и светилища свързват античния период на Мадара с тракийско население, обитавало тези земи от V в. пр. Хр. до ІV в. В римско време  вила Рустика ІІ–Vв. и крепостта на Мадарското плато, осигуряват препитание и сигурност .

Мадара е култов център.  Останките на тракийското светилище на трите нимфи, издигнатите под скалите храмове за езически обреди, останките от християнски църкви изградени след приемане на християнството през ІХ век. През ХІV век тук е създаден най-големият в България скален християнски манастир с над 150 килии и скални църкви .

Най-значимият паметник в Националния историко-археологически резерват “Мадара” е уникалният скален релеф Мадарски конник, открит за науката от Феликс Каниц през 1872 г.

Върху отвесната скала е изсечена триумфална сцена, представена с много подробности и изпълнена със символи. Това е символична  сцена, в която триумфиращ владетел-символ на победа на български хан и на мощта на утвърждаващата се българска държава. Надписи на гръцки език свързват Мадарския конник с трима български ханове – Тервел, Крумесис и Омуртаг (VІІІ – ІХ в.) и поставят началото написмената българска история.

Поради своята уникалност, през 1979 г. той е включен в списъка на ЮНЕСКО като културна ценност със световно значение на III комисия на комитета Луксор, Кайро.

През 2008 г. Мадарският конник е определен за Глобален символ на България.

В музейната експозиция, в могат да бъдат видени археологически находки от всички исторически епохи проучвани в продължение на стотици години.

По проект „Корените на България” 2013-2014, съвместна работа на Общините Шумен, Каспичан, Велики Преслав, сдружение „Български североизток” и Варненската туристическа камара“, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, е разработен интегриран туристически продукт, представен на книжен носетел, филм и презентиран на туристически изложения в Холандия, Италия, Прага, Румъния и „Ваканция и СПА” 2014 и 2015 г.

Проектът “Оттука започва България“ 2013-2015,  разработен по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, реализира дейности по третиране на нов експериментален участък за запазване на барелефа от атмосферните условия, социализация на подхода към крепостта на Мадарското плато, почистване и създаване на туристически маршрути, изграждане на павилиони, паркинг, консервация на конника.

Достъпност за посещение: платено, целогодишно, екскурзоводи, неподходящ достъп за хора с увреждания.

Транспортна достъпност и връзки: шосеен път.

Туристическа инфраструктура: туристическа хижа, къщи за гости и заведение за хранене  в непосредствена близост до касата на резервата, магазин за сувенири и рекламни материали.