Информационен център, гр. Шумен

Адрес: 9700 Шумен, бул. "Славянски" 17

Тел./факс: 054 857 773

E-mail:  shumenopt@abv.bg  shumen_opt@mail.bg

Основни дейности:

 • Предоставяне на туристическа информация;
 • Създаване на нови маршрути;
 • Провеждане на активен маркетигн и реклама на туристическия продукт;
 • Експониране на туристически обекти на Община Шумен на национални и международни изложения;
 • Управление на общински имоти 
 • Организиране на публични прояви

Центърът предоставя информация за:

 • Регионални маршрути
 • Музеи и паметници на културата
 • Културни и спортни събития
 • Хотели
 • Ресторанти
 • Транспорт