Митницата на Василико - гр. Царево

С името Василико гр. Царево се споменава най-рано от арабския географ Идриси през ХII век. През ХIV в. срещаме името на града в документи от Генуа, в официални данъчни регистри на кааза Анхиало XVII - XVIII в., и върху карта на генерал Хатов от 1828г.

Археологическо проучване през 2012г. в района на храм „Св. Успение Богородично" в стария град, показва недвусмислено, че тук е съществувало селище от много по-ранен период. По крайбрежието на Царевска община са акостирали кораби още от I хил. Пр. Хр. През VII-V в. пр. Хр. във водите на Черно море започват да плават освен тракийски и елински кораби. По времето на Великата гръцка колонизиция възникват редица гръцки градове държави, които се превръщат в търговски центрове изнасящи храни и суровини за Източното Средиземноморие. Намирайки се между две древни селища - Аполония и Агатополис, е малко вероятно човека да не засели и използва пълноценно природните дадености на красивия царевски бряг.

В района на храм „Св. Успение Богородично" археолозите откриват култови ями от класическата и елинистическата епоха, запълнени с тракийска и гръцка керамика. Засвидетелствани са структури от V-VI в., за което недвусмислено говорят остатъците от зидове и движимите находки. Върху малък нос, източно от храма, директорът на РИМ -Бургас - Милен Николов разкрива малка постройка. Едно от предположенията е, че тук в един по-късен етап е била построена митницата на Василико. Голямата икономическа мощ, която дава морето напълно обяснява това предположение.

Намирайки се непосредствено до емблематичния за гр. Царево храм „Св. Успение Богородично" - един от най-красивите храмове по Българското Черноморие, обектът е достъпен за посещение целогодишно.

Туристическа инфраструктура: Възможност за настаняване в хотели и къщи за гости в гр. Царево целогодишно.