Късноантична и средновековна крепост - гр.Ахтопол

Късноантичната и средновековна крепост Ахтопол е разположена на малък полуостров, на площ от около 5-6 дка. Територията на крепостта се припокрива в голяма част от съвременния град.

Ахтопол е с най-богатата антична и средновековна история от селищата в община Царево. На неговата територия се откриват следи от бронзовата и ранножелязната епоха. Историческите извори свидетелстват, че към края на V в. пр. Хр. на това място е съществувала атинска колония.

За пръв път крепостта се споменава в IX в. във връзка с военните победи на хан Крум през 812 г. Името й е изсечено и на една от колоните в Плиска. Според мирния договор, който сключва хан Омуртаг в 815 г., Агатополис остава в пределите на българската държава до 971 г.

През XII в. крепостта се споменава във връзка с един от походите на братята Асен и Петър. По-късно, по времето на Светослав Тертер, тя е гранична крепост. Завзета е от византийците през 1332 г., а цар Иван Александър я връща отново в пределите на българската държава.

В епархийските списъци Ахтопол се споменава като епископски център от IX до средата на XVII в. Предполага се, че крепостта е превзета от османските завоеватели през 1453 г. и опожарена през XVII в.

Проучванията на недвижимата културна ценност започват през втората половина на ХХв. През 2014 г., при археологически разкопки, се откри проходът към една от портите на средновековния град. Изследователите са категорични, че най - близките аналогии на тази порта се откриват в ранносредновековните български градове Плиска, Преслав и Дръстър, което е свидетелство за голямото значение на Ахтопол в очите на владетелите от Първото българско царство.

Късноантичната и средновековна крепост Ахтопол е археологически паметник на културата от 1965г. Проучването на обекта продължава.

Достъпът е свободен целогодишно.

Туристическа инфраструктура: Възможност за настаняване в хотели и къщи за гости в гр. Ахтопол целогодишно.