Несебър

През 1983 г. ЮНЕСКО включва Архитектурно-историческият резерват Несебър в Списъка на паметниците на Световното културно наследство.

Архитектурно-историческият резерват Несебър се намира в Стария град и представлява полуостров, дълъг около 850 м. и широк 350 м. Старият град е обявен за архитектурно-исторически резерват с национално значение с постановление № 243 на Министерския съвет от 18.07.1956 г. През 1983 г. ЮНЕСКО го включва в Списъка на паметниците на Световното културно наследство.

Несебър е един от най-древните градове на Европа, основан преди 3200 години. През античността градът е наричан Месамбрия, през Средновековието Месемврия, а по-късно - Несебър. За вековната история на Стария Несебър свидетелстват множеството археологически находки. Голяма част от тях могат да бъдат разгледани в Археологическия музей на Несебър, който се намира в началото на полуострова.

По време на цялото си съществуване градът винаги е бил ограждан от крепостни стени, останки от които са запазени и до днес. На територията на Стария град личи част от крепостната стена, която е обявена за архитектурно-строителен паметник на културата с национално значение в брой 41 на Държавен вестник от 1964 г.

Наричат Несебър "енциклопедия" на християнското църковно строителство. В него са открити досега 44 църкви от периода от V до ХIХ век. Сред тях са и най-старите в България раннохристиянски базилики.

Има запазени голям брой църкви, като две от тях – „Свети Спас” и „Свети Стефан”, са превърнати в музейни обекти.

Достъпност за посещение:   Да

Транспортна достъпност:  Град Несебър се намира на 37 км североизточно от Бургас и 429 км източно от София. Между Бургас и Несебър е осигурен автомобилен транспорт. Най-бързият начин за превоз до Бургас е със самолет. Полетът от София отнема 40 мин. Летище Бургас приема полети през цялата година. От ж.п. гарата в Бургас пътуват влакове за всички направления в страната. Градският и междуградският транспорт в общината са много добре развити. Многобройни частни компании предлагат връзка с почти всяка част на страната, а така също и линии зад граница. На територията на общината се намира пристанище Несебър, което има регионално значение. Използва се изключително за пътнически превози и развлекателни туристически пътувания. Има две корабни места и морска гара с ГКПП и ДИК.

Туристическа инфраструктура:  На територията на община Несебър функционират 150 хотела с около 70 000 легла, 630 частни квартири с над 35 000 легла и 1000 заведения за обществено хранене. Значителна част от тази материална база е съсредоточена в гр. Несебър, КК Слънчев бряг, ВС "Елените", гр. Обзор, селата Равда и Свети Влас. Туристическият информационен център се намира в Стария град. В него всеки турист може да получи информация относно местата за настаняване, музея и туристическите забележителности. Освен това там могат да разберат как да стигнат до определено място в Несебър или как да отидат до Сл.бряг, Радва, Св. Влас, Кошарица, Бургас, Обзор, Варна.