Бяла

Античното селище и късноантичната крепост на нос ”Свети Атанас” представлява комплекс от три сгради с различна функционална характеристика – баптистерий, винарна и базилика. Обектът и неговите подобекти представляват културно-историческа забележителност, способна да привлече значителен брой посетители не само през активния летен сезон, а и извън него.

Достъпност за посещение:  Да; платено, целогодишно; наличие на екскурзоводи; осигурен достъп за хора с увреждания

Транспортна достъпност:  Общински път,много добро състояние.

Туристическа инфраструктура:  Да – семеен хотел, къщи за гости, заведения за хранене, информационен център и магазин за сувенири в самия обект.