Михалково

Местоположение и обща информация

Курортът е разположен в западните Родопи, на 750 m. н.м.в. Михалково е старо българско селище, съществувало още преди падането на България под османска власт. Най-ранните сведения за селото се съдържат във подробния дефтер "Тахрир дефтер 77" от 1516 г., съхраняван в Истанбулския османски архив.

Разстояние до:

  • Летище София – 184 км
  • Летище Варна – 431 км
  • Летище Бургас – 322 км

Минерални води

Минералните извори при с. Михалково са известни отдавна и се използват за пиене от местното население. Първите сведения за минералните извори са постъпили в бившето Минно отделение на Дирекцията за природни богатства през 1931 г., когато частни лица са поискали концесия да експлоатация на водата. Трите минерални извора изтичат от гнайси, прослоени от мрамори. През 1942 г. е каптиран най-големият (източния) извор, а в периода 1943-1948 г. са каптирани и останалите два извора. Първите сондажни хидрогеоложки проучвания за прекаптиране на въглекиселите извори и увеличаване на водните количества и температурата им са проведени през 1959 г. В източната част на термалната зона е прокаран проучвателно-експлоатационен сондаж с дълбочина 76 m. Той разкрива силно променени и натрошени гнайси и пресича две мраморни прослойки, от които бликва мощен пулсиращ фонтан от силно газирана минерална вода, постепенно намаляващ във времето. По късно на него е монтиран спирателен кран, който позволява регулирано използване на водата. През 1965 г. е прокаран втори сондаж, на разстояние 30 m от първия сондаж с дълбочина 245,20 m, от който също излиза вода на самоизлив, намаляващ във времето. Трети сондаж с дълбочина 561 m е прокаран .на 1 km източно от с. Михалково в периода 1969-1970 г. Сондажът разкрива гнайси, шисти, мрамори и пегматити. Получена е също газирана минерална вода от мраморните пластове и разломните нарушения. Това води до прекъсване на самоизлива от първия сондаж. По-късно се прокарва още един сондаж.

Естествени лечебни фактори:

Климатът е преходно-континентален с нископланински характер. Зимата е умерено студена, лятото е много топло, а есента е продължителна, слънчева, суха и по-топла от пролетта.

Температури: м.януари-среднодневни минимум -2⁰С и максимум + 5⁰С;

м.юли-среднодневни минимум +16⁰С и максимум + 25⁰С.

Средни валежи през м.януари 41 mm и през м. юли - 44 mm. 

Най-изразени валежи през  м. май 90 mm.

Минерална вода – естествено газирана, хипотермална 24⁰С, рН 6,0 с обща минерализация 2 372 g/l, съдържаща  хидрокарбонатни, натриеви, калциеви и флуорни йони и метасилициева киселина в колоидално състояние.

В курорта може да се провежда профилактика и балнео лечение  при хронични заболявания в компенсирано функционално състояние на:

  • сърдечно-съдовата система;
  • храносмилателната система;
  • функционални нарушения на нервната система;
  • ендокринно-метаболитни заболявания.

Места за настаняване и сертифицирани балнеолечебни (медикъл спа), СПА, уелнес и таласотерапевтични центрове

https://ntr.tourism.government.bg/CategoryzationAll.nsf/mn.xsp
https://ntr.tourism.government.bg/CategoryzationAll.nsf/spa.xsp

 

Съпътстващи туристически атракции

Непосредствено под последните къщи на Михалково започва язовир Въча, а южно от него се намира новопостроения хидровъзел Цанков камък. 

Панорамната площадка „Орлово око“ е любима туристическа атракция в регион Западни Родопи. Съоръжението е изградено, за да могат туристите да се насладят на великолепните гледки към Буйновското ждрело, ридовете на Родопите и дори Рила и Пирин. Панорамната площадка „Орлово око“ е изградена на връх Свети Илия, на височина 1563 м. и е единствената по рода си в България. Конструкцията е мощна и здрава, проектирана, да издържа до 3 тона товар.

На 600м под площадката се вие живописното Буйновско ждрело. Наблизо се намира и Ягодинската пещера.