Баните (Смолян)

Местоположение и обща информация

Село Баните е разположено в западните Родопи, по поречието на р.Малка Арда на 750 m.н.м.в. Намира се по средата на главния път между градовете Смолян и Кърджали. В непосредствена близост до коритото на реката бликат термални минерални извори с общ дебит 500 л/мин. Край тях са разкрити останки от антична баня, свидетелстваща на някогашния разцвет на това селище.

Разстояние до:

 • Летище София – 210 км
 • Летище Варна – 450 км
 • Летище Бургас – 348 км

Минерални води

Минералните извори при с. Баните (Лъджа), наречени от местното население и “Даудовски бани” са известни още от древността. Доказателство за това са останките от стари (“Римски”) каптажи. Трите извора изтичат от напукани гранитизирани гнайси и са привързани към разломна зона. Най-големият извор, чиито води са използвани в банята е бил каптиран с бетонна шахта през 1936 г. През 1957 г. се провеждат първите сондажни хидрогеоложки проучвания за прекаптиране на изворите и увеличаване на водните количества. Прокаран е моторен сондаж с дълбочина 127 m, като полученият начален самоизлив след време намалява. По късно, през 1962 г. е прокаран втори моторен сондаж с дълбочина 392 m, но вода на самоизлив не е получена. През 1965 г. продължават сондажните хидрогеоложки проучвания в находището. Следващият сондаж е наклонен на запад с ъгъл 85° и дълбочина 426,7 m. По време на черпене на вода от този сондаж  всички минерални водоизточници пресъхват.

Естествени лечебни фактори:

Климатът  е преходно-континентален със средиземноморско влияние и подпланинско въздействие. Зимата е умерено студена, лятото е много топло, а есента е продължителна, слънчева, суха и по-топла от пролетта.

Температури: м.януари-среднодневни минимум -2⁰С и максимум + 5⁰С;

м.юли-среднодневни минимум +16⁰С и максимум + 25⁰С.

Средни валежи през м.януари 59 mm и през м. юли - 55 mm. 

Най-изразени валежи през  м. май 171 mm.

Минерална вода – хипертермална 42⁰С, рН 9,4 с обща минерализация 0,94 g/l, съдържаща  хидрокарбонатни, сулфатни, натриеви и флуорни йони и метасилициева киселина в колоидално състояние.

В курорта може да се провежда профилактика и балнео лечение  при хронични заболявания на:

опорно-двигателния апарат:

 • дегенеративни ставни заболявания -артрити, артрозоартрити, периартрити и др.; възпалителни ставни заболявания в стадий на ремисия –  ревматоиден артрит, болест на Бехтерев и др.
 • ортопедични и травматологични – миозити, тендинити,
 • бурсити, следфрактурни състояния, след травматични състояния на връзки, стави и мускули, след алопластика на става и др.
 • заболявания на гръбначния стълб: дискова болест, гръбначни изкривявания и др.
 • периферната нервна система – неврити, радикулити,плексити;
 • метаболитни заболявания – захарен диабет, подагра;
 • женска и мъжка полова система;
 • дерматологична патология и др.

Минералната вода е показана и за профилактика и питейно балнеолечение при хронични бъбречни, стомашно-чревни, жлъчно-чернодробни и метаболитни заболявания в компенсирано функционално състояние.

Места за настаняване и сертифицирани балнеолечебни (медикъл спа), СПА, уелнес и таласотерапевтични центрове

https://ntr.tourism.government.bg/CategoryzationAll.nsf/mn.xsp
https://ntr.tourism.government.bg/CategoryzationAll.nsf/spa.xsp

 

Съпътстващи туристически атракции

В централната част на село Баните през летния сезон за всички туристи, гости и жители е на разположение открит минерален басейн, с просторно място за плаж, стопанисвани от Община Баните.

На около 50 км от с. Баните се намира Регионален исторически музей „Стою Шишков” в  гр. Смолян. Това е най-големият музей в Родопите, който изследва и показва най-цялостно, задълбочено и последователно в своята разнообразна, научна и експозиционна дейност българската същност на населението в планината и неговия реален принос в националната културна съкровищница. През 1983 г. музеят се установява в специално проектирана за целта сграда, намираща се в новопостроения център на обединения Смолян, част от Културния комплекс. Трите емблематични за града културни институции – музей, библиотека и галерия, са разположени над пешеходната зона на амфитеатъра и водната каскада, на характерно място с доминиращо присъствие на величествената родопска природа. 

Планетариумът

На 6 септември 1975 г. в Смолян отваря врати най-големият планетариум с народна астрономическа обсерватория в България. Планетариумът е една от най-често посещаваните забележителности в планинския град.  В звездната зала на Планетариума се представят разнообразни лекции с демонстрации (сеанси) - приказки за най-малките деца, учебни програми, популярни обзорни и тематични сеанси. На чуждестранните гости на Планетариума се предлагат програми на руски, френски, немски, английски, гръцки и турски език. Цикъл от специални програми - музикални и поетични, и публични лекции на актуални теми допълват многообразието от звездни спектакли. В просторното фоайе има постоянни и тематични изложби, организират се концерти и спектакли на живо.

Национална астрономическа обсерватория на връх Рожен

Националната астрономическа обсерватория (НАО) Рожен е открита официално на 13.03.1981 г, но редовната наблюдателна дейност по научни програми датира от септември 1980 г. Тя е най-голямата е най-голямата астрономическа обсерватория на Балканите и въобще в този район на Югоизточна Европа.

НАО-Рожен е оборудвана с 4 телескопа и построен със собствени сили 15 см слънчев коронограф, НАО “Рожен” осигурява наблюдения по широк клас астрономически и астрофизически задачи – от динамика и физика на тела от Слънчевата система, до извънгалактични изследвания: астероиди и комети, спектри на звезди от различни класове и видове променливост, звездни купове, близки и далечни галактики, квазари.

Възможности за съчетание с винено-кулинарните дестинации