Девин

Местоположение и обща информация

Град Девин се намира в южната част на България, на 45 км от град Смолян и на 220 км от София. Разположен е в централната част на Родопския масив на 718 m. н.м.в.

Разстояние до:

 • Летище София – 210 км
 • Летище Варна – 450 км
 • Летище Бургас – 348 км

Минерални води

Находище на термоминерални води „Девин“ е открито със сондажи, проектирани въз основа на съществуващ студен минерален извор (Барутено изворче) в града. Сондажите (6 на брой) са прокарани в периода 1972-1982 г. и разкриват неочаквано големи количества термоминерални води, формирани в палеогенски конгломерати и брекчоконгломерати. Най-големи са водопритоците на дълбочина от 550 m до 700 m. Най-дълбокият сондаж е с дълбочина 1201 m.

Естествени лечебни фактори:

Климатът е преходно-континентален с нископланински характер. Зимата е умерено студена, лятото е топло, а есента е продължителна, по-слънчева суха, по-топла от пролетта.

Температури: м.януари-среднодневни минимум -1⁰С и максимум + 6⁰С;

м.юли-среднодневни минимум +17⁰С и максимум + 25⁰С

Средни валежи през м.януари 59 mm и през м. юли - 94 mm.

Най-изразени валежи през  м. май 179 mm.

Минерална вода – на територията на курорта се използват вода от находището в гр.Девин и от с.Беден.

Минерална вода  от находище - гр. Девин - хипертермална 42⁰С), рН 9,4 с обща минерализация 0,23 g/l, съдържаща  хидрокарбонатни, сулфатни, натриеви и флуорни йони; газ-радон.

Минерална вода  от находище- с.Беден -гореща (76⁰С), рН 6,6 с обща минерализация  1,76 g/l, съдържаща  хидрокарбонатни, сулфатни, натриеви и флуорни йони;  метасилициева киселина в колоидално състояние и газ-въглероден диоксид.

В курорта може да се провежда профилактика и балнео лечение  при хронични заболявания на:

опорно-двигателния апарат:

 • дегенеративни ставни заболявания - артрити, артрозоартрити, периартрити и др.; възпалителни ставни заболявания в стадий на ремисия –  ревматоиден артрит, болест на Бехтерев и др.
 • ортопедични и травматологични – миозити, тендинити,
 • бурсити, следфрактурни състояния, след травматични състояния на връзки, стави и мускули, след алопластика на става и др.
 • заболявания на гръбначния стълб: дискова болест, гръбначни изкривявания и др.
 • периферната нервна система – неврити, радикулити,плексити
 • метаболитни заболявания – захарен диабет, подагра;
 • женска и мъжка полова система;
 • дерматологична патология и др.

Минералната вода от находище гр.Девин е показана и за профилактика и питейно балнеолечение при хронични бъбречни, стомашно-чревни, жлъчно-чернодробни и метаболитни заболявания в компенсирано функционално състояние.

Места за настаняване и сертифицирани балнеолечебни (медикъл спа), СПА, уелнес и таласотерапевтични центрове

https://ntr.tourism.government.bg/CategoryzationAll.nsf/mn.xsp
https://ntr.tourism.government.bg/CategoryzationAll.nsf/spa.xsp

Съпътстващи туристически атракции

Дяволското гърло се намира в Западните Родопи, на 1,8 км северно от село Триград и на 17 км южно от град Девин. Това е една от малкото пещери, която не блести с изящни образувания. Входът на пещерата, наподобяващ дяволска глава, в гърлото на която се излива огромен ревящ водопад, от дълбока древност подхранва човешкото въображение и поражда множество легенди.

Най-популярното предание е, че именно през Дяволското гърло се спуснал Орфей в подземното царство на Хадес, за да търси любимата си Евридика.

Пещерата е пропастна и неразклонена. Водите на Триградската река се изливат в „гърлото” от височина 42 метра, като формират най-високия подземен водопад на Балканския полуостров. Заради оглушителния грохот, който се създава, залата с водопада е наречена Бучащата зала.

Интересен факт е, че нищо, пуснато във водите на Дяволското гърло, не излиза от изхода на пещерата. Правени са множество експерименти с дървесни трупи и различни други предмети, които потъват безследно в подземната река и още повече разпалват любопитството и въображението. Опит с оцветители показва, че минава повече от час и половина, преди водата да измине краткото разстояние от единия до другия отвор, което поражда нови загадки за мащабите на системата от подземни реки.

Ягодинската пещера се намира в Буйновското ждрело, близо до родопското село Ягодина. Тя е една от най-известните и посещавани пещери в България. Със своите 8501 м дължина на галериите тя се нарежда на четвърто място сред най-дългите пещери у нас и на първо място в Родопите. Температурата е между 6 и 8 ° С целогодишно, а влажността над 90 % (като в повечето пещери).

Възможности за съчетание с винено-кулинарните дестинации