Проект на Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма в България 2014-2030 г.

28 април 2017

Министерството на туризма публикува за обществено обсъждане Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма в България 2014-2030 г. и План за действие към нея за периода 2017-2020 г. 

Предложения може да изпращате до 28 май 2017 г. на следния електронен адрес: edoc@tourism.government.bg   

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon