Списък на 50-те малко познати туристически обекти в България

06.02.2015

Списък на 50-те малко познати туристически обекти в България

Проект "Комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм в Република България" по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г.

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.