СЪОБЩЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА - От 16 юли 2020 г. България приема туристи от 46 държави

17 юли 2020

СЪОБЩЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА

С цел туризъм без 14-дневна карантина в България могат да пристигат туристи от 46 държави 

От 16 юли 2020 г. Република България приема туристи от 46 държави на основание Заповед № РД-01-405/15.07.2020 г. на министъра на здравеопазването.

На територията на Република България с цел туризъм без поставяне под 14-дневна карантина и без да е необходимо представянето на документ, показващ отрицателен резултат от проведено изследване по метода на полимеразно верижна реакция за доказване на COVID-19 (PCR тест), могат да влизат през всички гранични пунктове пристигащите от:

 1. Република Австрия;
 2. Кралство Нидерландия;
 3. Федерална република Германия;
 4. Република Полша;       
 5. Република Гърция;      
 6. Кралство Дания;
 7. Румъния;
 8. Република Естония;
 9. Република Словакия;    
 10. Република Словения;    
 11. Унгария;       
 12. Република Финландия;   
 13. Република Кипър;
 14. Република Франция;     
 15. Република Латвия;
 16. Република Хърватия;    
 17. Република Литва;
 18. Република Чехия;
 19. Велико херцогство Люксембург;
 20. Исландия;
 21. Кралство Норвегия;
 22. Швейцария;
 23. Княжество Лихтенщайн;
 24. Република Сан Марино;
 25. Княжество Андора;
 26. Княжество Монако;
 27. Държавата град Ватикан;
 28. Република Малта;
 29. Република Италия;
 30. Кралство Испания;
 31. Република Ирландия;
 32. Кралство Белгия;
 33. Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия;
 34. Алжирска народно-демократична република;
 35. Австралийски съюз;
 36. Канада;
 37. Грузия;
 38. Япония;
 39. Кралство Мароко;
 40. Нова Зеландия;
 41. Република Руанда;
 42. Република Корея;
 43. Кралство Тайланд;
 44. Република Тунис;
 45. Източна република Уругвай;
 46. Украйна.

Списъкът подлежи на актуализация и допълване в зависимост от развитието  на епидемичната обстановка.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon