Образци на удостоверения за категория на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения за обекти, на които, категоризиращия орган, съгласно чл. 128 от Закона за туризма е кметът на общината

12 август 2016

Образци на удостоверения за категория на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения: “една звезди“, „две звезди“, „три звезди“, „четири звезди“ и „пет звезди“ за обекти, на които, категоризиращия орган, съгласно чл. 128 от Закона за туризма е кметът на общината.

Образци:

Една звезда

Две звезди

Три звезди

Четири звезди

Пет звезди

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon