Administrative Services

Център за административно обслужване:

София, 1000, ул. Съборна № 1

Работно време: от понеделник до петък: 09:00 до 17:30 ч. (без прекъсване)

На основание чл. 10, ал. 4 от Наредбата за административно обслужване: „В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време”.

Лице за контакт: Николай Ланджев, директор на дирекция „Административно-правни дейности“.

email: N.Landzhev@tourism.government.bg

 

Subscribe to Administrative Services