Указания за прилагането на комплексно административно обслужване в Министерството на туризма