Във връзка с разпространението на COVID-19, Центърът за административно обслужване на Министерството на туризма се намира на адрес: гр. София, пл. „Св. Неделя“ № 1, с работно време от 9:00 до 17:30 часа.
 bulgariatravel.org
 bulgariatravel.org
 bulgariatravel.org
 bulgariatravel.org
 bulgariatravel.org
 bulgariatravel.org