С цел ограничаване на контактите за предотвратяване разпространението на COVID-19 Центърът за административно обслужване на Министерството на туризма се намира в сградата на Националния туристически информационен център, на адрес: гр. София, пл. „Св. Неделя“ № 1, с работно време от 9:00 часа до 17:30 часа (без прекъсване), до отмяна на действащите противоепидемични мерки.

    

 slider above footer
 slider above footer
 slider above footer