НДК - Национален дворец на културата

Националният дворец на културата (НДК) е построен за по-малко от четири години по повод 1300-годишнината от основаването на българската държава. Проектант на сградата е екип под ръководството на арх. Алаксандър Баров. Мултифункционалният комплекс е открит тьржествено през 1981 г, и е най-големият конгресен център на Балканите. Построен е върху площ от 18 300 кв. м. Участието на десетки от найизявените български художници в изписването и декорирането на многобройните зали и фоайета превръщат НДК в своеобразен музей на българското изкуство от края на ХХ в. Автор на знака на този емблематичен архитектурен комплекс е Георги Чапкънов. Поставен на фасадата, той представлява стилизирано слънце, издържано в традициите на вырожденската дърворезба.

Транспортна достъпност и връзки: в центъра на града

Туристическа инфраструктура: Осигурена е транспортна достъпност (обществен автобусен, автомобилен, метро). Има интернет страница. Има налични хотели и ресторанти в района.