Софийски университет „Св. Кл. Охридски” и Народна бибилиотека „Св. Св.Кирил и Методий”

В близост до емблематичната „входна порта” на София — Орлов мост, са сградите на Софийския университет „Св. Климент Охридски” и на Народна библиотека ”Св.Св. Кирил и Методий”.

Софийският университет „Св. Климент Охридски” е първото висше училище в България. Първият проект е изработен от френския арх. Жан Бреасон (1906 г.), но през 1921 г. е выложено на арх. Йордан Миланов да преработи старите планове и да ръководи строежа. Сградата е официално открита през 1934 г. Пред представителния вход са поставени бронзови фигури на дарителите на средствата Евлоги и Христо Георгиеви, дело на скулптора Кирил Шиваров. В художестното оформление са привлечени също Михайло Парасчук, Любомир Далчев, Любомир Димитров. Стъклописите са изработени в Мюнхен по проект на художниците Иван Пенков, Франц Майер, Дечко Узунов, Харалампи Тачев и др. Двете крила — северното и южното, са пристроени по-късно и сградата на университета е окончателно завършена през 80-те години на ХХ в.

В непосредствена близост до сградата на университета е сградата на Народна библиотека ”Св. Св. Кирил и Методий”. Основана през 1878 г. като Публична библиотека, през 1879 г. е преименувана на Народна библиотека. Строителството на библиотеката започва през 1942 г. по проект на архитектите Димитър Васильов и Иван Цолов, които са сред най-талантливите български архитекти, оставили трайни следи в историята на архитектурата. Бомбардировките над София през 40-те години разрушават всичко и изграждането е възобновено след войната през 1953 г. Монументалната сграда е завършена през 1954 г. Изградена е в духа на неокласиката с монументален израз и строги форми. Народната библиотека е архитектурен и художествен паметник на културата от национално значение.

Транспортна достъпност и връзки: в центъра на града

Туристическа инфраструктура: Осигурена е транспортна достъпност чрез всички видове транспорт (обществен — тролейбусен, автобусен, трамваен; автомобилен, метро). Има налични хотели и ресторанти в района. Има интернет страница. В непосредствена близост работи Туристически Информационен Център София.