Народен театър „Иван Вазов”

След Освобождението на Княжество България и избора на София (на З април 1879 г.) за столица града отваря широко вратите си за европейските модерни тенденции. София придобива нов облик - в архитектурната й образност се налагат два стила — националромантизъм и най-модерният европейски сецесион. Известните в Европа по това време специалисти в проектирането на театрални сгради, австрийските архитекти Фердинанд Фелнер и Херман Хелмер, проектират през 1904 г. сградата на Народния театър в бароков стил, със стилно подчертан главен вход. Строежът е завършен през 1906 г. Театърът е открит за представления на З януари 1907 г. В масивния фронтон над входа на театъра е поместена богата пластична композиция - изобразява бог Аполон в обкръжение на музите на изкуствата. Металните колесници на покрива подсилват тържествения силует на Народния театър „Иван Вазов".

През 1923 г. по време на представление избухва пожар, който нанася големи поражения. Театърът е възстановен окончателно през 1929 г. по проект на немския архитект Мартин Дюлфер и на българския строителен инженер Кирил Чапаров. Външно бароковите форми са заменени с модерната за времето си немска класика.

По време на бомбардировките над София (1943—1944 г.) театърът е засегнат сериозно, но е выстановен още през 1945 г. Последното му преустройство е през 1971—1975 г., когато се създава и специална камерна зала. Добавени са някои скулптурни фигури (дело на Георги Чапкънов), но преди всичко са реставрирани всички елементи, останали невъзстановени след пожара, включително и уникалният покрив.

От създаването си до днес Народният театър „Иван Вазов” е най-красивата сграда в българската столица и привлича не само хиляди почитатели на театъра и драматургията, но и естети и ценители на архитектурата.

Транспортна достъпност и връзки: в центъра на града

Туристическа инфраструктура: Осигурена е транспортна достъпност (обществен транпорт — автобусен, трамваен; автомобилен). Има интернет страница. Има налични хотели и ресторанти в района. В близост работи Национален Туристически Информационен Центьр.