Музей за история на София/Централна минерална баня

Забележителният образ на Централните общински минерални бани впечатлява с мощната многопланова композиция, сложните обеми на покривното покритие, с богатата фасадна сецесионова декорация. В днешния си вид сградата на Централната минерална баня в София е строена в периода 1906 —1913 г. по идейния проект на арх. Фридрих Грюнангер и Петко Момчилов. През 1906 г. столичният кмет сключва договор с П. Момчилов за изготвяне на работен проект за голяма и малка баня. Декоративните фасадни фризове с растителни и геометрични мотиви в актуалния за времето стил сецесион са на художника Харалампи Тачев (1908 г.). От двете страни на главния вход на сградата са поставени керамични изображения на Аполон Медикус бог на здравето и на богиня Тюхе — покровителка на градовете. Изпълнението е по технология на проф. Стефан Димитров. Каменните пластики са дело на художника Георги Киселинчев. Малката баня отваря врати през 1908 г., а голямата — с два плувни басейна, семейни вани, турско-римски бани — на 1 (13) май 1913 г.; в северното крило се открива водолечебен институт с водоналивни съоръжения (1914). При бомбардировките над София през 1944 г. малката баня е съборена, а части от голямата са сериозно засегнати. След Втората световна война голямата баня е точно реставрирана и е обявена за паметник на културата от местно значение. Поради амортизация през 1986 г. сградата е затворена за посетители и напълно изоставена след 1989 г. След извършени реставрационни дейности, сградата на Софийската минерална баня от 2015 година ще изпълнява нови функции — ще бъде експозиция на Музея за история на София. Заедно с градината пред нея и прилежащите исторически сгради от различни епохи, сградата на Централна минерална баня образува уникален живописен ансамбъл.

Транспортна достъпност и връзки: в центъра на града

Туристическа инфраструктура: Осигурена е транспортна достъпност чрез всички видове транспорт (обществен — тролейбусен, автобусен, трамваен; автомобилен, метро). Има интернет страница. Има налични хотели и ресторанти в района. В близост работи Национален Туристически Информационен Център.