Историко-археологически резерват „Сердика — Средец”

Центърът на София, където се пресичат двете главни улици на древна Сердика ”Кардо максимус” и ”Декуманус максимус”, мястото, което е било център на обществения и икономическия живот на града през цялата му хилядолетна история, е част от историко-археологическия резерват „Сердика — Средец”. Той ще бъде превърнат в музей само след няколко месеца, който ще съчетава археология на 2000 години, театрални постановки и концерти и два туристически маршрута. Откритото от археолозите свидетелства за развитието на архитектурата и градоустройството в Сердика. До няколко месеца находките от археологическите проучвания на обекта и паметници от античната епоха ще бъдат показани с помощта на най-модерни технологии и с мултимедийни инсталации. Ще бъдат използвани римски статуи, мозайки и надписи от архива на Националния археологически музей към БАН. Под булевард „Мария Луиза” са руините от жилищни и обществени сгради от IV-VI век — части от стени, подови настилки и декоративни мозайки, а между тях ще бъдат изградени пешеходни пътеки, по които ще минават два туристически маршрута. Една част от тях ще бъдат експонирани на местата си, където ще бъдат реставрирани. Други ще получат нова функция в градската среда — част от „Декуманус Максимус” - главната улица „Изток-Запад” на Сердика, ще стане част от пешеходния подлез пред Министерския съвет.

Съвременните хора ще изпитат удоволствието да се разхождат по оригиналната настилка отпреди 2000 години, по която е вървял някога и римският император Константин Велики, когато е посещавал града. Любителите на историята ще усетят духа на времето като разглеждат останките от римска църква, в която има седем пласта стенописи, правени един върху друг в продължение на 1000 години. Подземното пространство на Ларгото, което се намира под сградата на Министерския съвет и Президентството, ще се превърне в културен феномен. Там ще се играят театрални постановки, ще се изнасят концерти, ще има изложбени зали, книжарница, галерии и зони за отдих. Предстои да бъдат проучени археологическите пластове под площад Св. Неделя”, също част от историко-археологическия резерват „Сердика — Средец”, където са Градският форум на късноантичния римски град Сердика, а до него Градският съвет, Обществената баня и Преториумът, т.е. седалището на военния управител.

Транспортна достъпност и връзки: в центъра на града

Туристическа инфраструктура: Осигурена е транспортна достъпност чрез всички видове транспорт (обществен — тролейбусен, автобусен, трамваен; автомобилен, метро). Има налични хотели и ресторанти в района. В близост работи Национален Туристически Информационен Център.