Велико Търново

В архитектурно отношение обликът на старата част на града пренася посетителите в миналото. Вървейки по улица „Гурко” или по „Самоводската чаршия” (улицата на занаятите), гостите на града имат възможност да разгледат сгради, издигнати преди повече от 200 години, както и да усетят една изцяло различна атмосфера. Чаршията е своеобразен етнографски комплекс със занаятчийски работилници, дюкяни за сувенири и галерии.

 В старата част на града се намира по-голямата част от местните музеи, сред които интерес представляват Археологическият музей, Музей „Възраждане и Учредително събрание“, Музей „Нова и най-нова история“, Сарафкината къща, къщата музей на П. Р. Славейков, Стамболовият хан, ханът на Хаджи Николи и др.

Достъпност за посещение: Безплатно, целогодишно

Транспортна осигуреност: На 10 км от Велико Търново се намира летище Горна Оряховица, което е най-близкото летище до града. До Велико Търново се стига също с автобус или влак, като от по-големите градове има редовен транспорт.

Велико Търново е град в Северна България, административен център на Великотърновска област. Градът е разположен по поречието на р. Янтра, на 241 км от столицата София, на 228 км от Варна и на 107 км от гр. Русе.

Туристическа инфраструктура: Налични са хотели и ресторанти в него и в непосредствена близост, майстори-занаятчии в самия обект, фестивални програми, изложби, концерти

Във всички музеи в града има персонал, който обслужва туристите. Беседи се предлагат на български, английски, руски, френски, немски, испански и гръцки език. Има изграден ТИЦ Велико Търново.