Провадия

Провадия е селище с над 15-вековна история. Археологическата датировка отнася най-старите следи от човешка дейност в землището на града към V в. пр. Хр.     Смята се, че градът е основан като крепост и форпост на Византия срещу нахлуващите от север войнствени племена. Византийците го наричат Проват (проход или теснина). Към края на ХІ в. българите налагат името Овеч, вероятно заради добре развитото овцевъдство в този край.

Крепостта Овеч е каменна твърдина, която е разположена източно от град Провадия.

В историческите анали крепостта е известна с няколко имена. Най-старото от тях е византийско Проват. Българите я наричат Овеч, а турците Таш хисар (в превод от тур. – каменна крепост). Археологическите проучвания установяват, че укреплението се използва от ІІІ в. до първите десетилетия на VІІ в. и след това от Х–ХІ до края на ХVІІ в.

Крепостта е населявана последователно от траки, римляни, византийци, българи, турци. Свързват името й с управлението на цар Ивайло (1277 г. – 1280 г.), с похода на граф Амедей VІ Савойски (1366 г.) и похода на полско-унгарския крал Владислав ІІІ Ягело (Варненчик) (1444 г.).

При посещение на крепостта в каменното укрепление могат да бъдат разгледани още говорещият кладенец, дълбок 79 м, митрополитската църква, рицарският затвор, кулата с дяволската пътечка и Калугерските дупки.

Достъпност за посещение: Платено, целогодишно, има екскурзовод, няма достъп за хора с увреждания.

Транспортна достъпност: От запад-асфалт , път с каменна настилка и стълби. От изток - асфалт,туристическа пътека и стълби. Добро състояние. Няма обществен транспорт.

Туристическа инфраструктура: 1 хотел, 2 къщи за гости, 5 ресторанта, кафенета, детски площадки в гр.Провадия.

На територията на гр. Провадия има работещ Туристически Информационен Център.