Силистра

Античният Дуросторум и средновековният Дръстър е основан през 106 г.сл.Хр., когато по нареждане на император Траян на територията на днешния град е настанена една от елитните единици на Римската империя – ХІ Клавдиев легион. Това е началото на една забележителна и славна история. През 169 година императорът философ Марк Аврелий обявява Дуросторум за самоуправляващ се римски град – муниципиум. Между ІІ и VІ век Дуросторум е главният фортпост на империята срещу варварите на Долен Дунав.

Тук е роден Флавий Аеций - патриций, консул, върховен главнокомандващ на римската империя, победителят на хуните и Атила, наричан още “последният римлянин”. Друг виден пълководец от Дуросторум, генерал /легат/ на легиона, оставя забележителен паметник, каквато е колесницата с неповторими украси от ІІІ в., както и забележителни мечове и златни накити, съхранявани в Археологическия музей на Силистра. Най-забележителният паметник от тази епоха обаче е Римската гробница с неповторими стенописи от средата на ІV в., направена по заповед на римски патриций от Дуросторум.

Още в края на ІV в. в Дуросторум е създадена епископска катедра, оглавена от Меркуриян-Авксентий, ученик на апостола на готите Вулфила. Известни са още 4 ранно християнски доростолски епископи, а недалеч от центъра на града е разкрит епископският дворец, епископската базилика и съпътстващите ги римски сгради от ІV-VІ в.

През епохата на Първото българско царство при хан Омуртаг в Дръстър е изграден Дунавската резиденция „Преславният дом на Дунав” на българските ханове и царе, в който през 896 – 897 година се установява самият цар Симеон Велики. През 870 г. градът получава българска епископска катедра, оглавена от епископ Николай, а през 927 година в Дръстър е основана първата българска патриаршеска катедра, оглавена от първия български патриарх Дамян.

На брега на р. Дунав са разкрити и консервирани патриаршеският храм и патриаршеският дворец.

Патриаршеска катедрала

Южно от северната крепостна стена на Дуросторум-Дръстър,  на мястото където през 352 г. е изгорен доростолският мъченик св. Емилиан, през втората половина на ІХ в е издигнат забележителен храм. Вероятно това е катедралната църква на първия епископ на Дръстър след покръстването еп. Николай. След 927 гр., когато Дръстър става резиденция на първия български патриарх Дамян,  църквата е преустроена в кръстокуполна базилика с тристъпален синтрон, амвон и патриаршеска стаичка-метаторион в северния кораб.

Западно от църквата се намира патриаршеската резиденция от Х в., а източно от нея патриаршеската баня. Дръстърската патриаршия е първата национална патриаршия в християнския свят след апостолските патриаршески престоли в Рим, Александрия, Антиохия, Ерусалим и Константинопол.

Достъпност за посещение: платено; целогодишно; екскурзовод; Работно време на Регионален исторически музей - 09:00 - 12:00 часа и 12:30 - 17:30 часа, почивен ден неделя и понеделник.

Транспортна достъпност: шосеен път

Туристическа инфраструктура: Налични хотели и частни квартири в гр.Силистра, наличие на указателни табели; информационни табла, ТИЦ.