Укрепен владетелски дом - с. Синеморец

Разположен е на естествено възвишение, до устието на река Велека, край с. Синеморец, община Царево. Представлява тракийски владетелски дом, защитен с оградна стена и кула, изграден по начин описан от Ксенофонт.

На около 200 м. от обекта се намира тракийска могила, в която през 2006 г. беше проучен един от най-богатите елинистически гробове на територията на България.

Откритите археологически материали - гръцка и тракийска керамика, монети и пр. показват, че домът е обитаван през късноелинистическата епоха - II в.пр.Хр. Предполага се, че тук е живял, заедно със семейството си, местен тракийски владетел, който е контролирал добива и търговията на рудата в Странджа.

Без да бъде сериозно разрушаван е просъществувал до началото на I в.пр.Хр., когато при определени драматични събития, до външната стена на кулата, е заровено откритото през 2012 г. монетно съкровище от сребърни тетрадрахми. Най-значимо и сензационно е присъствието на голям брой съвършено редки монети на загадъчния тракийски цар Мостис. Съкровището е експонирано в Общински исторически музей -Царево.

По-късно, през османския период (ХУШ-Х1Х в.), върху останките на дома е построена сграда. Проучването на укрепения владетелски дом продължава.

Достъп: За обекта се завива вляво при влизане в селото. Видим е и е лесно достъпен с кола и пеша.

Туристическа инфраструктура: Възможност за настаняване в хотели и къщи за гости в с. Синеморец целогодишно.