Антични минерални бани - Бургас

На 15 км от Бургас, между кварталите Ветрен и Банево се намира античен и средновековен град „Акве калиде – Термополис”. Той е възникнал около топлите минерални извори още в тракийско време в І-во хилядолетие преди Христа. Тук било най-почитаното в древността Светилище на трите нимфи, покровителки на здравеносната сила на мин. извори.

Археологическият резерват се състои от античните и средновековни терми, християнският храм, крепостната стена и др. съоръжения към укрепителната система, тракийска гробница и др. паметници.

Антична и средновековна крепост и пристанище Порос/Форос

Крепостта е създадена в ср. на ІІ в от римския император Антонин Пий. Отначало е била построена кулата при отока, на лат. „Бург”, която е имала локационни функции, помагала на влизащите в езерото лодки и малки кораби да не затънат в заблатените зони на отока. На върха на кулата горял огън през нощта и в мъгливо време.

Достъпност за посещение: Да

Транспортна достъпност: Туристическият обект се намира в гр. Бургас, кв. Ветрен, вилна зона "Минерални бани", на 2 км. североизточно от главен път Бургас-София. До него се достига чрез първокласен път. Може да се стигне пеша, с автомобил,с велосипед. Осигурен е регулярен общински транспорт.

Туристическа инфраструктура: В близост до туристическият комплекс функционират 2 места за настаняване и 3 броя заведения за хранене. Предвидено е създаването на ТИЦ, магазин за сувенири и кафене. В близост до комплекса работят няколко търговски обекта.