Нареченски минерални бани (Асеновград)

Местоположение и обща информация

Нареченски бани е национален курорт, разположен разположен в средните Родопи, по протежението на долината на р.Чая, на 588 m. н.м.в. Намира се на централния път Пловдив – Смолян на 45 км. от гр. Пловдив и 25 км от общинския център гр. Асеновград.

Курортът съществува официално от 01.07.1891г., когато е открита първата баня. Причината за създаването му са няколкото минерални извора с изключително лековита вода. През изминалите години той постоянно се е изменял и благоустроявал. 

Разстояние до:

 • Летище София – 189 км
 • Летище Варна – 373 км
 • Летище Бургас – 271 км

Минерални води

Преди започване на сондажните работи в Нареченското находище са съществували две групи естествени извори. Първата група извори, разположени около банята са били 4 на брой, като най-големият от тях е бил каптиран за банята. Втората група, разположена на около 1 km, е била от два извора, единият от които каптиран. Изворите са разположени по разломни нарушения, процепващи гнайси и шисти. В последствие в района се провеждат многократни сондажни проучвания – в периодите 1958-1963 г. и 1970-1978 г. Общо са прокарани 26 сондажа, разположени на около 2 km по протежение на термалната зона с посока запад-изток. Дълбочината им е от 26 до 200 m, като преобладаващата е 50-100 m. Сондажите са с различна водообилност, температура и хидрохимични показатели. След прокарването на сондажите 3 от 4-те извора от първата група пресъхват, както и единият от изворите от втората група. Дебитът на извора захранващ банята намалява 5 пъти.

Естествени лечебни фактори:

Климатът е преходно-континентален с усещане на средиземноморско влияние. Зима - умерено студена към мека, прохладна пролет, топло лято, и продължителна слънчева есен.

Температури: м.януари-среднодневни минимум -2⁰С и максимум + 5⁰С;                                

м.юли-среднодневни минимум +16⁰С и максимум + 25⁰С.                                                           

Средни валежи през м.януари 49 mm и през м. юли - 103 mm.

Най-изразени валежи през  м. май 173 mm.

Минерална вода – на територията на курорта се намират три извора с близък физикохимичен състав, но различаващи се по дебит, температура и радиоактивност:

„Очното изворче”- 370 В/l, „Бански извор”-1400 В/l, „Соленото изворче”- 4 400 В/l

Минералните води са с рН 7,2, обща минерализация 1,64 g/l, съдържат сулфатни, хидрокарбонатни, натриеви и флуорни йони;  метасилициева киселина в колоидално състояние и газ-радон.

В курорта може да се провежда профилактика и балнео лечение  при хронични заболявания на:

опорно-двигателния апарат:

 • дегенеративни ставни заболявания -артрити, артрозоартрити, периартрити и др.;
 • ортопедични и травматологични – миозити, тендинити,
 • бурсити, следфрактурни състояния, след травматични състояния на връзки, стави и мускули, след алопластика на става и др.
 • заболявания на гръбначния стълб: дискова болест, гръбначни изкривявания и др.
 • периферната нервна система – неврити, радикулити, плексити;
 • функционални нарушения на нервната система;
 • метаболитни заболявания – захарен диабет, затлъстяване;
 • женска и мъжка полова система;
 • дерматологична патология и др.

Места за настаняване и сертифицирани балнеолечебни (медикъл спа), СПА, уелнес и таласотерапевтични центрове

https://ntr.tourism.government.bg/CategoryzationAll.nsf/mn.xsp
https://ntr.tourism.government.bg/CategoryzationAll.nsf/spa.xsp

Съпътстващи туристически атракции

На 4 км от курорта Нареченски минерални бани в южна посока, по шосето за Смолян, се намира Римският мост. Той привлича туристите със своята оригинална конструкция. Близо до него, отвъд шосето, край по-малко каменно мостче, може да се види живописният водопад на Косовската рекичка.

Бачковският манастир „Успение Богородично” е вторият по големина и значимост български манастир. Разположен е много удачно на неголяма тераса, вдясно от поречието на Чепеларската река, до с.Бачково, на 10км от Асеновград и 30км от Пловдив. Това го прави изключително лесно достъпен. Манастирът е основан през 1083 г. от грузинеца Григорий Бакуриани, който направил дарение за изграждането му. Дълго време манастирът е бил грузински. От създаването му е запазена двуетажната костница, която се намира на около 400 м от него.

Възможности за съчетание с винено-кулинарните дестинации