Белово

Местоположение и обща информация

Белово е разположен между трите планини Рила, Родопа и Средна гора на 320 m. н.м.в.Река Яденица, минаваща през центъра на града, разделя Рила от Родопите. Река Марица разделя града по дължина. От Белово на изток към град Септември започва бавно да се разширява Горнотракийската низина. Природата около града е много красива - той е заобиколен отвсякъде с гори и зеленина. Могат да се наблюдават различни видове широколистни и иглолистни дървесни видове.

Разстояние до:

  • Летище София – 90 км
  • Летище Варна – 423 км
  • Летище Бургас – 321 км

Минерални води

Естественото находище “Белово“ представлява повече от 10 извора, наредени линейно по разломно нарушение по протежение на 150 m. Това са преливни възходящи извори, постъпващи от в разломени и окарстени мрамори. Каптирани са само 3 извора; като най-големият, северозападният извор е ограден с многоъгълен бетонов басейн. През 1986 г. до северозападните извори е прокаран сондаж с дълбочина 400 m. До 10 m дълбочина се преминава склонов насип, след което навлиза в мраморите, от които на повърхността на самоизлив изтичат малко по-топли води.

Естествени лечебни фактори:

Климат –  преходно-континентален със сравнително мека зима, прохладно лято и по-топла  есен от пролетта.

Температури: м.януари-среднодневни минимум 0⁰С и максимум + 7⁰С; м.юли-среднодневни минимум +17⁰С и максимум + 28⁰С.                                                           

Средни валежи през м.януари 36 mm и през м. юли - 44 mm. 

Най-изразени валежи през  м. май 76 mm.

Минерална вода - хипотермална (24⁰С), рН 7,1 с обща минерализация  0,56 g/l, съдържаща  хидрокарбонатни,  калциеви и магнезиеви;   и газ - радон.

В курорта може да се провежда профилактика и балнео лечение  при хронични заболявания на:

  • функционални смущения на нервната система,
  • метаболитни заболявания – захарен диабет, подагра;
  • сърдечно съдова система.

Водата е показана и за профилактика и питейно балнеолечение при хронични бъбречни, стомашно-чревни, жлъчно-чернодробни и метаболитни заболявания в компенсирано функционално състояние.

Места за настаняване и сертифицирани балнеолечебни (медикъл спа), СПА, уелнес и таласотерапевтични центрове

https://ntr.tourism.government.bg/CategoryzationAll.nsf/mn.xsp
https://ntr.tourism.government.bg/CategoryzationAll.nsf/spa.xsp

 

Съпътстващи туристически атракции

Църква “Св. Богородица”, гр. Пазарджик

На около 27 км от Белово в гр. Пазарджик се намира катедрална църква “Св. Богородица”. Построена е през 1836-37 г. Най-голямата възрожденска църква в България. Архитектурно-художествен паметник на културата от национално значение. Изключителна културно-историческа ценност представлява дърворезбеният иконостас - дело на майстори-резбари от Дебърско-мияшката школа, в която са участвали и местни майстори. Иконостасът е едно от най-високите постижения на българското изобразително изкуство през Възраждането.

Етнографска експозиция на Регионален исторически музей, гр. Пазарджик

Етнографската експозиция на Регионалния исторически музей в гр. Пазарджик е разположена в най-голямата къща от епохата на Възраждането в Пазарджик, построена през 1850 г. от брациговски майстори в бароков стил. Къщата е била собственост на богатия пазарджишки търговец Николаки Христович. Сградата е обявена за национален архитектурно-художествен паметник на културата в брой 25 на Държавен вестник от 1998 г. В къщата има 18 симетрично разположени помещения. Особено интересни са таблените врати и живописната украса. Етнографската експозиция е открита през 1974 г. и пресъздава богатата духовна и материална култура на пазарджишкото население до средата на ХХ век.

Възможности за съчетание с винено-кулинарните дестинации