Баня, Кортенски минерални бани (Нова Загора)

Mестоположение и обща информация

Балнеоложкият курорт с. Баня е разположен в долината на р.Тунджа на 210 m.н.м.в., 15км северно от Нова Загора. 

Разстояние до:

 • Летище София – 274 км
 • Летище Варна – 248 км
 • Летище Бургас – 150 км

Минерални води

Преди каптирането през 1939 г. термомоминералната вода от находище „Кортенски бани“ е извирала в терасата на река Тунджа. Водата на изворите постъпва от гранити, лежащи под терасните материали на реката с дебелина до 9 m. Определящи за тяхното положение са разломите, по които се е образувала долината на р. Тунджа. През 1966-1967 г. близо до минералните извори са прокарани 2 сондажа. Първият е дълбок 495 m, а втория – 473 m. През 1968 г. се прокарват и няколко по-плитки проучвателни сондажи. Ползването на вода от дълбоките сондажи се отразява на изтичането на вода от каптажите.  

Естествени лечебни фактори:

Климатът  е преходно-континентален със средиземноморско влияние и подпланинско въздействие. Зимата е умерено студена, лятото е много топло, а есента е продължителна, слънчева, суха и по-топла от пролетта.

Температури: м.януари-среднодневни минимум -2⁰С и максимум + 5⁰С;м.юли-среднодневни минимум +16⁰С и максимум + 25⁰С 
Средни валежи през м.януари 59 mm и през м. юли - 55 mm.
Най-изразени валежи през  м. май 171 mm.

Минерална вода – гореща 57⁰С, рН 7,9 с обща минерализация 1 g/l, съдържаща  флуорни, сулфатни, хидрокарбонатни и натриеви йони, и метасилициева киселина в колоидално състояние.

В курорта може да се провежда профилактика и балнео лечение  при хронични заболявания на:

 • опорно-двигателния апарат:
 • ревматологични: дегенеративни ставни заболявания -артрити, артрозоартрити, периартрити и др.; възпалителни ставни заболявания в стадий на ремисия –  ревматоиден артрит, болест на Бехтерев и др.
 • ортопедични и травматологични – миозити, тендинити,
 • бурсити, следфрактурни състояния, след травматични състояния на връзки, стави и мускули, след алопластика на става и др. 
 • заболявания на гръбначния стълб: дискова болест, гръбначни изкривявания и др.
 • периферната нервна система – неврити, радикулити,плексити;
 • метаболитни заболявания – захарен диабет, подагра;
 • женска и мъжка полова система;
 • дерматологична патология и др.

Места за настаняване и сертифицирани балнеолечебни (медикъл спа), СПА, уелнес и таласотерапевтични центрове

https://ntr.tourism.government.bg/CategoryzationAll.nsf/mn.xsp
https://ntr.tourism.government.bg/CategoryzationAll.nsf/spa.xsp

Съпътстващи туристически атракции

Исторически музей Нова Загора се намира в центъра на града и е приемник на археологическата сбирка съществуваща от 1926 г. Притежава богата колекция от археологически материали от праисторията, античността и Средновековието. Значителен интерес предизвикват керамичните съдове и култова пластика от късната новокаменна, каменномедната и бронзовата епоха, някои от които уникати. Много богата е и сбирката предмети от периода на римското владичество в Тракия – стъклени и бронзови съдове, оръжие и накити, уникален набор от бронзови хирургически инструменти. Материалите от Средновековието впечатляват с паниците украса “сграфито”, накитите от карнеол, планински кристал, сребро, стъкло и и др. Музеят разполага с уникална експозиция от възстановени тракийски колесници.

Селищна могила Караново се намира в северозападната част на днешното село Караново, на 10 км северозападно от гр. Нова Загора. Тя е един от най-значителните праисторически обекти на Балканите и в Европа. Могилата е висока 13 м, а дебелината на културните напластявания е 12,40 м. Общата й площ е 25 дка. Тук са застъпени всички праисторически епохи – от новокаменната до бронзовата включително. 

Възможности за съчетание с културно-историческите дестинации

Възможности за съчетание с винено-кулинарните дестинации