Сливенски минерални бани

Местоположение и обща информация

През територията на община Сливен преминава трансевропейски транспортен коридор №8 Бари/Бриндизи - Дуръс/Вльора - Тирана - Скопие - София - Пловдив - Стара Загора - Сливен - Бургас/Варна. Транспортният коридор свързва Адриатическо с Черно море, като в рамките на България провежда транзитните транспортни потоци по автомагистрала "Тракия". Южната част на община Сливен - в близост до гр. Кермен, се пресича от автомагистрала ‘‘Тракия‘‘. Основна транспортна ос в община Сливен е първокласен път I-6 - граница Македония/ГКПП Гюешево - Кюстендил - Перник - София - Карлово - Казанлък - Сливен - Карнобат - Бургас. Пътят свързва гр. Сливен със столичния град и с регионалния център гр. Бургас.

Транспортна връзка със Северна и Южна България се осъществява посредством първокласен път I7 - Силистра - Шумен - Ямбол - Елхово - Лесово/Турция. Пътят преминава периферно от област Сливен и има важно значение за осъществяването международните превози между Румъния, България и Турция.

Сливенски минерални бани е балнеолечебен курорт, изграден край горещи минерални извори. Намира се в землището на с. Злати Войвода, на 12 км югозападно от гр. Сливен, в долината на р. Тунджа, на 245 m.н.м.в.

Разстояние до:

 • Летище София – 285 км
 • Летище Варна – 212 км
 • Летище Бургас – 123 км

Минерални води

Сливенските минерални извори, които са били два на брой, извират от силно напукани и окарстени триаски варовици, покрити от сенонски мергели и туфи. Те са били каптирани още през 1898 г. През 1957 г. е прокаран сондаж дълбок 90 m., открил термални води на самоизлив. През 1961 г. започва сондиране на по-дълбоки кладенци Първият от тях е с дълбочина 402 m, но дава малки количества вода. Вторият е наклонен, с дълбочина 144 m и третият, вертикален, с дълбочина 273 m разкриват термални води на самоизлив.

Естествени лечебни фактори:

Климатът е преходно-континентален със средиземноморско влияние и подпланинско въздействие. Зимата е умерено студена, лятото е топло, а есента е продължителна, слънчева, суха и по-топла от пролетта.

Температури: м.януари-среднодневни минимум -2⁰С и максимум + 5⁰С; м.юли-среднодневни минимум +16⁰С и максимум + 25⁰С.                                                           

Средни валежи през м.януари 59 mm и през м. юли - 55 mm. Най-изразени валежи през  м. май 171 mm.

Минерална вода – гореща 48⁰С, рН 6,8 с обща минерализация 1,986 g/l, съдържаща  флуорни, сулфатни, хидрокарбонатни,натриеви и калциеви йони и газ – въглероден диоксид

В курорта може да се провежда профилактика и балнео лечение  при хронични заболявания на:

 • опорно-двигателния апарат:
 • :дегенеративни ставни заболявания -артрити, артрозоартрити, периартрити и др.; възпалителни ставни заболявания в стадий на ремисия –  ревматоиден артрит, болест на Бехтерев и др.
 • ортопедични и травматологични – миозити, тендинити,
 • бурсити, следфрактурни състояния, след травматични състояния на връзки, стави и мускули, след алопластика на става и др.
 • заболявания на гръбначния стълб: дискова болест, гръбначни изкривявания и др.
 • периферната нервна система – неврити, радикулити,плексити;
 • метаболитни заболявания – захарен диабет, подагра;
 • женска и мъжка полова система;
 • стомашно – чревния тракт;
 • жлъчно-чернодробната система.

Минералната вода е показана и за профилактика и питейно балнеолечение при някои хронични стомашно-чревни, жлъчно-чернодробни и метаболитни заболявания в компенсирано функционално състояние.

Места за настаняване и сертифицирани балнеолечебни (медикъл спа), СПА, уелнес и таласотерапевтични центрове

https://ntr.tourism.government.bg/CategoryzationAll.nsf/mn.xsp

https://ntr.tourism.government.bg/CategoryzationAll.nsf/spa.xsp

 

Съпътстващи туристически атракции

Национален музей на текстилната индустрия - Сливен

Филиал на Националния политехнически музей - София. Първият специализиран музей от индустриален тип в България. Създаден през 1984 година. От 1988 година е член на Европейската текстилна мрежа със седалище в Хановер, Германия. Разполага със самостоятелна сграда с обща експозиционна площ 550 кв. м. с три основни отдела - ръчно текстилно производство, текстилни занаяти, фабрично-машинно производство. Има 18 динамизирани нива, където се извършват демонстрации. Всички експонати в музея са действащи.

Къщата на Сливенския бит

Един от най-интересните туристически обекти в Сливен е къщата на Сливенския бит. Къща музей „Сливенски бит” е построена през първата четвърт на ХІХ в. в една от най-старите махали на Сливен – Кафтанджийската. Тя е образец на жилищната архитектура от годините на Възраждането (XVIII – XIX в.) - отворена симетрична къща с чардак. Всъщност тя представлява две къщи, залепени една за друга. По-голямата, която е построена най-напред, е известна като къщата на Паткоолу, а по-малката и по-късна, като Арнауткината.

Възможности за съчетание с културно-историческите

Възможности за съчетание с винено-кулинарни дестинациите дестинации