Момин проход

Местоположение и обща информация

Курортът Момин проход и едноименния град е разположен в тясна клисура в крайните хълмисти възвишения на Ихтиманска Средна гора под връх Еледжик, от двете страни на малка планинска река Башница (р. Мъти вир), приток на р. Марица. Достъпът е лесен и удобен - намира се на железопътна и шосейна артерия между град София и град Пловдив, има жп спирка за пътнически влакове, пред него минават и всички автобуси от гр. София до гр. Костенец на 8 км от магистрала „Тракия”.  Намира се на 3 км от общинския център гр. Костенец, също така е близо гр. Ихтиман.

Минералните извори в Момин проход са съществували като център на старо тракийско селище на серди и беси. Използвани са от римляните през епохата на императорите. Селището е разрушено през V и VI век от нашествията на хуните и готите.

Момин проход е известен с деветте си минерални извора, с температура на водата 56°С, и радиоактивност, втора в България след Нареченски бани, трета в Европа и 25-та в света. 

Разстояние до:

Летище София – 69 км

Летище Варна – 443 км

Летище Бургас – 334 км

Минерални води

Термоминералните извори в Момин проход излизат от разломените и напукани гранодиорити. Изворите са ползвани от дълбока древност. Намерени са археологически останки от стар каптаж и бански басейн от римската епоха. До 1925 г., когато се изграждат каптажите, водите от около 10 извора се разливали край речното корито.

Естествени лечебни  фактори:

Находище на минерална вода – гореща (64⁰С), рН 7,8 с обща минерализация  0,95 g/l, съдържаща сулфатни, хидрокарбонатни, натриеви и флуорни  йони; богата на  метасилициева киселина в колоидално състояние. Тази вода се определя като средно радонова.

В курорта може да се провежда  балнеолечение  при хронични заболявания на:

  • опорно-двигателния апарат – на стави,мускули,сухожилия, състояния след фрактури на костите;
  • периферната нервна система;
  • заболявания гръбначния стълб – Болест на Бехтерев, дискова болест; гръбначни изкривявания и др.      
  • метаболитни заболявания – захарен диабет, подагра;
  • женска и мъжка полова система;
  • дерматологична патология и др.

Места за настаняване и сертифицирани балнеолечебни (медикъл спа), СПА, уелнес и таласотерапевтични центрове

https://ntr.tourism.government.bg/CategoryzationAll.nsf/mn.xsp

https://ntr.tourism.government.bg/CategoryzationAll.nsf/spa.xsp        

Съпътстващи туристически атракции

Занаятчийската работилница в Момин проход се намира в Читалище "Гео Милев - 1954" в гр. Момин проход, община Костенец (в центъра на града). Тя е изградена по 4 проекта и чрез нея се съхраняват и предават на децата и посетителите практикуваните от столетия местни ръкоделия и заняти. Изработват се традицонни вълнени чорапи, терлици, колани и торби. Предават се уменията за плетене на дантели, плетене на фурке, презентира се местната кулинария и готварство - приготвяне на баница, погача, тиквеник, качамак и много други. Правят се демонстрации на тъкане на стан и плетене. Посетителят може лично да участва в работата, да научи интересни факти за регионалния фолклор и бит и да закупи ръчно изработени местни сувенири.

Възможности за съчетание с културно-историческите дестинации

Възможности за съчетание с винено-кулинарните дестинации