Банкя

Климатът е умереноконтинентален с топло лято, умерено студена зима, есента е по-топла от пролетта. Характеризира се със средна температура през м.януари се движи между  -2⁰С  и + 4⁰С. Средната температура през м.юли +15⁰С и +27⁰С. Средните валежи са през м.януари 33 mm и през м. юли - 47 mm.  Най-изразени са валежите през  м. май - 87 mm.

Местоположение и обща информация

Град Банкя се намира на 17 км западно от град София, в подножието на Люлин планина, на средна надморска височина от около 700 м.   Спокойствието на планината, чистият въздух и лековитата вода са причина Банкя да се сдобие със славата на курорт, предпочитан за отмора и балнеолечение.

Районът на Банкя е обитаван от хилядолетия. При археологически разкопки в квартал „Вердикал” са разкрити останки от римски сгради, стени, канализация, както и бронзови украшения.

От средата на XIX век до Освобождението от османско владичество през 1878 г. Банкя е била чифлик на османски военачалник. В средата на чифлика бликал силен извор, който пълнел малък басейн в банята на бея. На българите не било разрешено да се къпят във водата, единствено се разрешавало да се топнат в лечебната кал на близкото блато само веднъж в годината. Това ставало на храмовия празник на църквата “Св. мчци Кирик и Юлита”, който сега се празнува на 15 юли. Оттам идва и традицията на 15, 16, 17 юли да се отбелязват традиционните празници на Банкя - "Горешляци".

През 1906 г. е построена сградата на първата обществена баня в града, наречена "Малката баня". През 1910 г. по проект на мюнхенския архитект Карл Хохедер, един от най-известните европейски специалисти по балнеоложки съоръжения, е завършена "Голямата баня". Със своята момументалност и функционалност тя е един от най-известните символи на Банкя.

Разстояние до:

Летище София – 41,7 км

Летище Варна – 454 км

Летище Бургас – 414 км

Минерални води

Естествените топ­ли из­во­ри в подножието на Люлин при Банкя са образувани във вулкански материали - главно анадезити с горнокредна възраст. Те са били около 15 и разположени на площ около око­ло 200 m2. Каптирането им е осъществено през през 1905 г. чрез бе­то­но­ва и бе­то­но­во-зи­да­рий­на шах­ти (с вът­ре­шен ди­аме­тър 3,4 и 2 m), на дъл­бо­чи­на 13,5 m. Водата от един от невключените в общия каптаж извори “Света во­да”, е от­ве­де­на в чеш­ма с де­бит 0,3 dm3/s. Установено е отдавна, че сил­ни­те зе­мет­ре­се­ния вли­я­ят на ми­не­рал­ните извори, като се увеличава техния дебит. От 1958 г. в района на находището започва провеждането на сондажни проучвания. В първия прокаран сондаж има приток на термална вода, което води до намаляване на дебита на естествените извори. В пе­ри­ода 1964 - 1971 г. се прокарват още 8 сондажа с дълбочина от 300 до 750 m, както в близост до находището така и в околните населени места. Част от тях дават термална вода на самоизлив. Те също оказват влияние на естествените водоизточници. В момента главните из­точ­ни­ци на тер­мал­ни во­ди в ку­рор­та ос­та­ват бан­с­кия из­во­рен кап­таж и съ­сед­ния на него сон­даж. За бутилиране се използва водата от сондаж при съседното село Иваняне.

Минерална вода – хомотермална (36⁰С), рН  9,6  с обща минерализация  0,28 g/l, съдържаща  хидрокарбонатни, сулфатни,  калциеви и натриеви йони, и метасилициева киселина в колоидално състояние.

Минералната вода може да се прилага за питейно, инхалационно и външно балнеолечение  при хронични заболявания на:

 • стомашно-чревния тракт;
 • жлъчно-чернодробната система;
 • пикочо-отделителната система;
 • сърдечно-съдовата система;
 • дихателната система;
 • опорно-двигателния апарат – на стави,мускули,сухожилия, състояния след фрактури на костите;
 • периферната нервна система;
 • заболявания гръбначния стълб – Болест на Бехтерев, дискова болест; гръбначни изкривявания и др.      
 • метаболитни заболявания – захарен диабет, подагра;
 • женска и мъжка полова система;
 • дерматологична патология и др.

Места за настаняване и сертифицирани балнеолечебни (медикъл спа), СПА, уелнес и таласотерапевтични центрове

https://ntr.tourism.government.bg/CategoryzationAll.nsf/mn.xsp

https://ntr.tourism.government.bg/CategoryzationAll.nsf/spa.xsp

Съпътстващи туристически атракции

В района на Банкя има много интересни забележителности. Сред тях са църквата „Св. св. Кирил и Методий", храмът „Мъченици Кирик и Юлита”, построен през 1932 г., както и църквата "Св. Георги" в кв. Иваняне, построена върху руините на стар оброчен храм от римско време. "Всях Всветих" (Вси Светии) в квартал „Вердикал” е най-старият християнски храм в района на Банкя. Счита се, че е построен веднага след Боянската църква (Х-ХІ в.).

На около 7 км от центъра на Банкя, в село Клисура, се намира манастирът „Св. Петка”, който е основан през ХІІІ век. Днес той е действащ девически манастир. В него не се предлага настаняване, но близостта до Банкя улеснява туристите.

 „Вазовият дъб” е друго популярно място в Банкя - това е било любимото място за почивка на големия български писател Иван Вазов.

Възможности за съчетание с културно-историческите дестинации

Възможности за съчетание с винено-кулинарните дестинации